Perslucht gereinigde filters

Het filtertype CARM is een zogenaamd perslucht gereinigd filter en is geschikt voor continu gebruik. Het principe van het filter is in de basis zeer eenvoudig. De met stof beladen lucht wordt door de filterzakken geleid, zodat op de buitenzijde van het filterdoek het stof wordt verzameld. De gereinigde schone lucht verlaat via een uitlaatkanaal het filter.

 
 

Na enige tijd raakt het filterdoek verzadigd en moet dit afgereinigd worden. Het afreinigen van het filtermedium geschied door een persluchtstoot in de tegen- overgestelde richting. Om continu gebruik te waarborgen, wordt er telkens maar één filterzak afgereinigd. De aansturing van de reiniging wordt geregeld door een besturingsautomaat welke de magneetkleppen van de persluchtreiniging aansturen.  

Een korte persluchtstoot blaast de filterzak enigszins op, waardoor het stof wordt afgeblazen van het filterdoek. Na de persluchtstoot is de filterzak schoon en begint het proces weer opnieuw. Afhankelijk van de stofsoort en de stofbelading van de lucht dient de reinigingscyclus te worden ingesteld.